Geschiedenis in groep 5 (+ 5 interessante feitjes)

Geschiedenis in groep 5 (+ 5 interessante feitjes)

Geschiedenis is een vak dat veel kinderen in groep 5 voor het eerst krijgen. Soms wordt dit al in groep 4 begonnen. Hoe dan ook is geschiedenis voor veel kinderen een nieuw en leuk vak, zeker als het door een leerkracht wordt gebracht die enthousiast kan vertellen.

In het basisonderwijs wordt – afhankelijk van de methode – de geschiedenis van Nederland verteld en is het onderverdeeld in tien tijdvakken. Deze tijdvakken zijn weer gebaseerd op de Canon van Nederland (een overzicht van 50 chronologische onderwerpen van de Nederlandse geschiedenis). Een aantal van deze tijdvakken wordt in groep 5 behandeld. Het betreft:

  • Jagers en boeren
  • Grieken en Romeinen
  • Monniken en ridders (Middeleeuwen I)
  • Steden en staten (Middeleeuwen II)

Jagers en boeren

Het eerste tijdvak van de tien tijdvakken die in het basisonderwijs worden behandeld, betreft die van jagers en boeren. Er is hier geen strikt beginjaartaal gekozen, maar wel loopt dit tijdvak door tot 3.0000 voor Christus. Bij de uitvinding van het schrift wordt de overstap gemaakt naar het volgende thema.

Dit thema verhaalt vooral over hoe mensen vroeger aan eten kwamen (jagen en door land te bewerken) en hoe zij langzaam van grotten en hutjes naar grotere woningen en de eerste nederzettingen groeiden.

Grieken en Romeinen

Onze geschiedenis is natuurlijk verweven van de Griekse en Romeinse tijd. Voornamelijk de Romeinen spelen een belangrijke rol, omdat de invloeden nog altijd zichtbaar zijn in het straatbeeld, onze taal en de wijze waarop we opleidingen kunnen volgen en medisch behandeld worden.

De Romeinse tijd wordt ingedeeld van 3.000 voor Christus tot 500 na Christus en overlapt dus een hele periode.

Onder meer de bouwstijl, het schrift, het Romeinse keizerrijk en de mythologie komen ruimschoots aan bod.

Monniken en ridders

De donkere Middeleeuwen beginnen in 500. Het is een tijd waarin het niet zo goed ging en er vooral sprake was van achteruitgang. Er was geen centraal gezag en de standenmaatschappij maakte het verschil tussen arm en rijk alleen maar groter. Het was een tijd waarin het geloof heel veel zeggenschap had. De Middeleeuwen lopen door tot 1500, maar dit tijdvak stopt in het jaar 1000.

Steden en staten

Na het jaar 1000 kwam de focus vooral te liggen op de steden en staten. Nederland was immers nog geen land. Op het gebied waar nu Nederland ligt lagen diverse kleine staten. Deze voerden continu oorlog met elkaar, waardoor het leven onveilig en onprettig was. Ook was er veel armoede en zorgden de slechte hygiëne in grote steden voor veel ziektes, zoals de pest.

Hieronder 5 interessante en leuke feitjes die tijdens de lessen aan bod komen.

#1 De Zwarte Dood waarde rond

Aan het einde van de Middeleeuwen woonden mensen in grote steden bij elkaar, maar was er nog geen riolering en was de hygiëne erg slecht. Het stonk overal en mensen konden zich niet goed verzorgen. Zo ontstonden er veel ziektes. Een van die ziektes was de pest. Deze werd verspreid door ratten en muizen en was niet te behandelen. Mensen die de pest hadden gingen dood. Daarom werd de pest ook wel “de Zwarte Dood” genoemd.

De zwarte dood

#2 De raadselachtige Hunebedden

Engeland heeft Stonehenge, Nederland de Hunebedden. Deze grote stenen spreken al lang tot de verbeelding. Lange tijd werden Hunebedden gezien als een vorm van hekserij, een plaats waar de duivel werd vereerd en heksen samen kwamen. Intussen is door geschiedkundigen al lang vastgesteld dat het de grafkamers waren die door hunebedbouwers werden gemaakt om doden te begraven.

#3 Pas op voor de Vikingen

De Vikingen kwamen uit het noorden (Scandinavië) en waren vooral bekend vanwege hun plunderingen en geweld. Ze werden gezien als piraten. De eerste Vikingen kwamen in de Middeleeuwen in Nederland. Dat was in het jaar 810. Toen veroverden zijn de Friese eilanden.

Vikingen

#4 Karel de Grote

Karel de Grote is een van de bekendste figuren uit de geschiedenis. Als koning van de Franken was hij regelmatig in het huidige Nederland, hoewel hij in Aken (Duitsland) geboren werd. Zijn bijnaam dankt hij waarschijnlijk aan de grote hoeveelheid grond die hij bezat.

#5 Romeinse invloeden zien we nog overal terug

Het is al een hele tijd geleden dat de Romeinen de baas waren in het huidige Nederland, maar we zien nog overal invloeden uit die tijd terug! De Romeinse taal – het Latijn – wordt nog steeds geleerd en gebruikt in beroepen als advocaat en arts, gebouwen als huizen en bruggen worden nog steeds volgens de oude constructies gebouwd en ook veel gebruiken en rituelen stammen nog uit die tijd.

Wil jij meer weten over de geschiedenis van Nederland? Er zijn veel leuke en interessante boeken te vinden, bijvoorbeeld