Spelling in groep 5

Spelling in groep 5

Hoewel kinderen in groep 5 al even kunnen lezen, gaat de taalontwikkeling verder. Zo krijgt ook spelling in groep 5 meer aandacht dan het in groep 4 gekregen heeft. Hoe zit dat nu precies? Wat mag je verwachten van de spellingslessen in groep 5?

 

Categoriewoorden

In groep 5 wordt veel gewerkt met categoriewoorden. Dat zijn namen voor woorden die onder een bepaalde categorie vallen. Het zijn er heel veel, maar je kunt denken aan de categorie nk-woorden. Dit zijn alle woorden die eindigen op –nk, zoals bank, dank, bedank, drank, Frank, zink, bink enzovoorts.

Op die manier zijn er ook ng-woorden (bang, lang, zing, wang) en allerlei andere categorieën. Het is afhankelijk van de lesmethode op school hoe de categorieën genoemd worden. Zo kent de spellingsmethode Staal alternatieve benamingen:

  • Woorden met een c die als een k klinkt heten colawoorden
  • Woorden eindigend op –tie zijn politie-woorden
  • Woorden met –ch erin heten “luchtwoorden van het versje”.

Het doel is dat kinderen de woordsoorten kunnen onderscheiden én goed kunnen schrijven.

 

Werkwoorden

Ook worden werkwoorden herkend in groep 5. Kinderen moeten aan kunnen geven welke woorden in de zin werkwoorden zijn. Ze leren vaak vrij eenvoudige werkwoorden in korte zinnen, zoals:

  • Jip loopt naar huis.
  • Frans rijdt op de fiets.

Het vervoegen van werkwoorden en het benoemen van de tijd komt in een later stadium ook aan bod. Via de werkwoorden wordt wel de vertaalslag gemaakt naar grammatica.

 

Grammatica

Ook grammatica komt in groep 5 uitgebreid aan bod. Er wordt een belangrijk begin gemaakt van het benoemen van verschillende onderdelen.

In groep 5 wordt van kinderen verwacht dat ze de volgende onderdelen in een zin kunnen benoemen:

  • Persoonsvorm
  • Het onderwerp
  • Het werkwoordelijk gezegde (persoonsvorm en hulpwerkwoorden)

De lessen grammatica worden vaak naast de spellingslessen gegeven, maar maken wel deel uit van dezelfde lesmethode. Zo hanteert de lesmethode Staal een cyclus van 5 lessen per week, waarin les 3 uitsluitend grammatica behandelt.

 

Conclusie

Spelling neemt in groep 5 een belangrijke vorm aan. Niet alleen worden de categorieën van woorden uitgebreid, ook wordt er aan werkwoordspelling en grammatica gewerkt. De basis nemen kinderen mee naar groep 6, waar de categorieën en de regels omtrent grammatica en werkwoorden wordt uitgebreid.