Spelling in groep 5 (inclusief woordpakketten)

Spelling in groep 5 (inclusief woordpakketten)

Als kinderen eenmaal kunnen lezen en schrijven wordt er in groep 4 al een start gemaakt met spelling. Daar horen allerlei categorieën bij. Kinderen leren steeds moeilijkere woorden schrijven. In groep 5 krijgt dat nog meer vorm.

De bestaande categorieën worden uitgebouwd met vijf nieuwe. Welke dat zijn lees je verderop in dit artikel. We geven je complete woordpakketten op thuis goed mee te kunnen oefenen en enkele tips om je kind te helpen bij spelling.

Spelling en grammatica

In groep 5 wordt aandacht gegeven aan spelling en grammatica. Naast dat kinderen woorden foutloos moeten kunnen schrijven, moeten ze ook een begin maken aan het hanteren van regels voor grammatica. In groep 5 beperkt dat zich meestal tot de tegenwoordige tijd in de ik-vorm en de ander-vorm (+t). Sommige lesmethodes kijken ook al verder naar de verleden tijd.

Op het gebied van spelling worden vijf belangrijke nieuwe categorieën geïntroduceerd, namelijk:

  • Samenstellingen
  • Verkleinwoorden
  • Woorden die eindigen op –elen, –enen of –eren
  • Woorden die eindigen op –ig of –ijk
  • Woorden met f/v en s/z-transformatie

Afhankelijk van welke lesmethode de school volgt, hebben deze categorieën net iets andere namen. De inhoud blijft echter hetzelfde.

Woordpakketten oefenen

Om je op weg te helpen hebben we vijf uitgebreide woordpakketten voor je samengesteld. Je kunt ze eenvoudig binnenhalen via onderstaande links.

Met deze woordpakketten kun je je kind helpen zich de woorden uit deze categorieën eigen te maken en zich voor te bereiden op de dictees en toetsen op school.

Oefenen met spelling

Hoe kun je nu het beste oefenen met spelling? De woordpakketten in de bijlagen kun je als basis gebruiken voor bijvoorbeeld dictees. Lees je kind dagelijks (of om de dag) een tiental woorden voor en laat deze opschrijven. Kijk het dictee samen na. Let wel op dat je niet op de zaken vooruit gaat lopen. Volg de route van de school en bied woorden pas aan nadat de lessen op school gegeven zijn. Anders loop je het risico dat je andere regels hanteert.

Meer spelvorm

Heeft je kind meer begeleiding of motivatie nodig? Maak dan gebruik van onderstaande spelvormen.

De spellingspaarkaart

Maak een spaarkaart met ruimte voor 25, 50, 100 of een aantal woorden naar keuze aan. Zodra je kind 25, 50 of 100 woorden uit de pakketten foutloos kan schrijven, heeft het een beloning verdiend. Vervolgens bied je per dag 10 tot 20 woorden aan. Elk woord dat foutloos geschreven wordt, mag op de spaarkaart.

Verhaaltje van 100 woorden

Geef je kind de opdracht om een verhaaltje te schrijven van maximaal 100 woorden. Daarin moeten zoveel mogelijk woorden uit de woordpakketten worden gestopt. Hoe meer, hoe beter.

Spellingsbingo

Laat je kind uit de woordpakketten 9, 12 of 25 (3×3, 4×4 of 5×5) woorden opschrijven. Lees vervolgens de woorden van het woordpakket voor. Wanneer heeft je kind een hele rij of een hele kaart vol?

Het foute dictee

Draai de rollen om en laat je kind een dictee bij jou afnemen. Maak met opzet enkele fouten en laat je kind je dictee nakijken (en verbeteren). In dit rollenspel krijgt je kind meer ruimte en controle over zijn spelling.

Voorbereiden op de Cito-toetsen voor spelling?

De Cito-toetsen voor spelling zijn anders dan de toetsen en dictees die door de leerkracht worden afgenomen. Wil jij je kind goed voorbereiden op deze toetsen? Het oefenboek “Cito-toets Groep 5 Oefenen” bevat een groot aantal opgaven om spelling te oefenen voor de Cito-toetsen. Het oefenboek is ontworpen door Educazione in samenwerking met een team van leerkrachten en andere onderwijskundige professionals.

Cito-toets M5 Oefenen

€ 97

Ruim 300 unieke oefeningen

Aandacht voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen

Volledige voorbereiding

Uitgebreid oefenboek

Gemaakt met leerkrachten

Inclusief antwoorden

Cito-toets E5 Oefenen

€ 97

Ruim 300 unieke oefeningen

Aandacht voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen

Volledige voorbereiding

Uitgebreid oefenboek

Gemaakt met leerkrachten

Inclusief antwoorden

Cito-toets M5 en E5 Combinatie

€ 147

Ruim 600 unieke oefeningen

Aandacht voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen

Volledige voorbereiding

Combinatie van M5 en E5 met alle opgaven

Gemaakt met leerkrachten

Bijna € 50 voordeel

Inclusief antwoorden

Pricing Table Plugin

Cito-toets M5 Oefenen

€ 67

Direct te gebruiken

Ruim 300 unieke oefeningen

Aandacht voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen

Volledige voorbereiding

Uitgebreid oefenboek

Gemaakt met leerkrachten

Inclusief antwoorden

Cito-toets E5 Oefenen

€ 67

Direct te gebruiken

Ruim 300 unieke oefeningen

Aandacht voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen

Volledige voorbereiding

Uitgebreid oefenboek

Gemaakt met leerkrachten

Inclusief antwoorden

Cito-toets M5 en E5 Combinatie

€ 117

Direct te gebruiken

Ruim 600 unieke oefeningen

Aandacht voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen

Volledige voorbereiding

Combinatie van M5 en E5 met alle opgaven

Gemaakt met leerkrachten

Ruim € 30 voordeel op fysiek boek

Inclusief antwoorden

Pricing Table Plugin

Welke spellen speel jij nog met je kind om spelling te oefenen? Laat een reactie achter!