Breukenonderwijs voorbereiden en onderhouden met de Breukenkikkers

Breukenonderwijs voorbereiden en onderhouden met de Breukenkikkers

Hoewel de naam Breukenkikkers nooit zo leuk kan zijn als de Engelse vertaling “Fraction Frogs” bieden deze kikkers een heel arsenaal aan spelletjes die het rekenen met breuken inzichtelijker kunnen maken.

Op veel scholen wordt in  groep 5 gestart met breuken. Door thuis regelmatig een spelletje te spelen help je je kind om breuken eigen te maken en het rekenen met breuken overzichtelijk te houden.

In dit artikel leggen we je kort uit welke bewerkingen kinderen met breuken moeten gaan maken en wanneer ze aan bod komen en hoe je spelenderwijs breuken eigen kunt maken.

Daarmee ontdek je hoe belangrijk de basis in groep 5 is op het gebied van breukenonderwijs.

 

Waarom breuken?

Een belangrijke vraag die veel ouders vaak stellen: waarom leert mijn kind breuken? Er zijn meerdere redenen waarom het noodzakelijk is dat kinderen breuken leren. De belangrijkste redenen zetten we op een rijtje:

  • Breuken komen in het dagelijkse leven voor (denk aan begrippen als de helft of een kwart, maar ook bij het bereiden van gerechten);
  • In het wiskundeonderwijs komen breuken veelvuldig terug;
  • In diverse beroepen (waaronder medische, natuurkundige en scheikundige beroepen) komen breuken terug in tal van bewerkingen, berekeningen en beredenering.

 

Opbouw breukenonderwijs op de basisschool

Op de basisschool wordt door de meeste scholen in groep 5 begonnen met breukenonderwijs. Hoewel de basis in groep 5 nog vrij eenvoudig is, wordt het in rap tempo ingewikkelder.

Opbouw breuken basisschool

In sommige groepen overlappen onderdelen elkaar of worden ze wat extra aangezet. Maar het doel is uiteindelijk dat de kinderen al deze vaardigheden eigen maken.

 

Moeite met breuken

Vaak krijgen kinderen al vrij snel moeite met breuken. Dat is niet gek, want er zijn heel veel verschillende bewerkingen met breuken mogelijk!

Om die reden zijn de meeste rekenmethodes afgestapt van het aanleren van trucjes. Breuken worden inzichtelijk gemaakt. Delen door een breuk is niet langer vermenigvuldigen met het omgekeerde, maar een kwestie van chocoladerepen tekenen en verdelen.

Dat inzichtelijk maken moet in groep 5 al gebeuren. Kinderen die het spoor daar kwijtraken komen nauwelijks meer bij. Het is vrij eenvoudig om breuken te trainen en nog leuk  uit.

We hebben speciaal voor dat doel de Breukenkikkers ontworpen.

 

Breukenkikkers

De Breukenkikkers zijn eenvoudig thuis te maken. Het enige dat je nodig hebt zijn vouwblaadjes (liefst in kleur) of A4 dat je in vierkanten kunt knippen. In ons voorbeeld gaan we uit van grote en kleine kikkers, maar dat hoeft natuurlijk niet.

Het is handig om de volgende breukenkikkers te hebben:

Deze breuken heb je nodig

Dit betreft puur de start. Je zal merken dat je kind al snel toe is aan meer breuken, maar deze 18 kikkers helpen om de spelletjes te introduceren en de eerste basis goed te houden.

Zodra op school de breuken van zesden, zevenden, achtsten, negenden en tienden worden aangeboden, zijn de kikkertjes natuurlijk zo bij gevouwen.

 

Spelletjes met Breukenkikkers

Welke spelletjes kun je spelen met de Breukenkikkers? We hebben op dit moment 3 spelletjes. Hieronder beschrijven we ze kort.

 

1 Kikkers in het water

Vorm poeltjes op basis van de kikkers die bij elkaar horen. 1/2 hoort bij 2/4 en 3/6, omdat ze allemaal de helft zijn. Zo horen ook de breuken 1/3, 2/6 en 3/9 bij elkaar.

Breukenkikkers in poeltjes

2 Welke kikkers vormen samen een paar?

Hierbij moeten de kikkers bij elkaar worden gelegd die samen 1 vormen. De kikker van 1/2 kan samen met de kikker van 1/4 en 2/8. Uiteraard zijn er veel verschillende combinaties mogelijk. Je kunt wisselen door kikkers toe te voegen of weg te halen. Hoeveel paar kan jouw kind maken?

Kikkers die samen 1 vormen

3 Verspringen

De kikkers springen over de afstand van 1 meter (denkbeeldig). Waar op deze getallenlijn horen de kikkers thuis? Kikker 1/4 eindigt verder dan kikker 1/5, maar niet zo ver als kikker 1/3.

Kikkers die verspringen

 

Heb jij nog meer leuke ideeën om met deze kikkers te spelen? Laat een reactie achter!