De Cito-toets E5 wordt in mei of juni afgenomen in alle groepen 5. Het toetst dan ook de onderdelen die in het hele schooljaar aan bod zijn gekomen, al ligt de nadruk bij de lesstof vanaf januari (na de Cito M5).

De uitslag van de E5 toets geeft inzicht in het leren van de kinderen, maar dient ook als beginsituatie voor groep 6.

 

Inhoud Cito E5

Welke vaardigheden worden er getoetst op de Cito E5? Hieronder hebben we een overzicht voor je samengesteld, per vakgebied.

 

Rekenen

De Cito-toets rekenen E6 duurt ook drie ochtenden en bevat steeds ongeveer 30 opgaven. Hierbij zijn de antwoordmogelijkheden zowel meerkeuze als open.

 

Getallen

Het rekenen met getallen tot en met 1.000 gaat door. De sommen worden complexer en vragen soms meer handelingen. Kinderen moeten getallen bij elkaar optellen en het verschil tussen getallen berekenen.

 

Vergelijken

In groep 5 wordt ook meer vergeleken aan de hand van gegevens. Bijvoorbeeld in de zin van: Een uurtje varen kost € 8. Elke vaart anderhalf uur. Hoeveel moet zij betalen?

Ook moeten kinderen aan de hand van een recept kunnen bepalen hoeveel gram ze van een bepaald ingrediënt nodig hebben.

 

Meten en meetkunde

Het rekenen met het metrieke stelsel gaat verder, maar richt zich nu ook op oppervlakte en inhoud. Basiskennis is een vereist, al worden veel gegevens ook nog gedeeld via de toetsvragen. Wel moeten kinderen weten wat ze met die informatie moeten doen.

Er worden ook vragen gesteld over de verhouding tussen meters en centimeters, decimeters en millimeters. Een goede beheersing van het metrieke stelsel is hierbij belangrijk.

 

Ruimtelijk inzicht

Wederom wordt er een beroep gedaan op het ruimtelijk inzicht van kinderen. Ze moeten bepalen uit hoeveel delen een puzzel bestaat die deels is afgemaakt en welke plattegrond er hoort bij een bepaald bouwwerk.

 

Klokkijken

Het merendeel van vragen over tijd en klokkijken kwam op de M5-toets aan bod, maar de vragen op de E5 toets gaan wel iets verder. Kennis van uren, minuten en seconden én het omzetten van analoog naar digitaal is erg belangrijk.

 

Spelling

De spelingtoetsen op de E5-toets van Cito richten zich vooral op de categorieën die tijdens de spellingslessen – conform de kerndoelen – voorbij zijn gekomen. Kinderen moeten woorden uit zinnen kunnen halen die al dan niet goed gespeld zijn.

Hierbij is het van belang dat ze kennis hebben van de categorieën en de bijhorende regels.

De spellingtoetsen beginnen met een dictee.

 

Begrijpend lezen

Op de toets begrijpend lezen van de Cito E5 wordt nog meer gekeken naar de hoofdgedachte van een tekst en de achterliggende gedachte van de auteur. Hoewel “tussen de regels lezen” meer iets is dat in groep 6 aan bod komt, wordt er al een beetje mee gespeeld in de toetsen van E5.

Ook subjectieve en objectieve uitingen moeten door kinderen goed worden geïnterpreteerd.

 

Woordenschat

De woordenschattoets toetst in hoeverre de woorden voor groep 5 bekend zijn bij kinderen. Ze moeten zelf de betekenis van woorden geven of juist een betekenis koppelen aan het juiste woord.

 

Cito E5 oefenen

Een goede voorbereiding op de Cito-toets kan veel schelen. Wil jij dat je kind goed wordt voorbereid en geen uitval heeft? Maak dan gebruik van het oefenboek “Cito-toets Groep 5 Oefenen”. Deel 1 bereidt voor op de M5-toets en deel 2 op de E5-toets. Ieder boek bevat ruim 300 opgaven. De delen zijn ook als combinatie te koop. Haal ze vandaag nog in huis!

Cito-toets M5 Oefenen

€ 97

Ruim 300 unieke oefeningen

Aandacht voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen

Volledige voorbereiding

Uitgebreid oefenboek

Gemaakt met leerkrachten

Inclusief antwoorden

Cito-toets E5 Oefenen

€ 97

Ruim 300 unieke oefeningen

Aandacht voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen

Volledige voorbereiding

Uitgebreid oefenboek

Gemaakt met leerkrachten

Inclusief antwoorden

Cito-toets M5 en E5 Combinatie

€ 147

Ruim 600 unieke oefeningen

Aandacht voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen

Volledige voorbereiding

Combinatie van M5 en E5 met alle opgaven

Gemaakt met leerkrachten

Bijna € 50 voordeel

Inclusief antwoorden

Pricing Table Plugin

Cito-toets M5 Oefenen

€ 67

Direct te gebruiken

Ruim 300 unieke oefeningen

Aandacht voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen

Volledige voorbereiding

Uitgebreid oefenboek

Gemaakt met leerkrachten

Inclusief antwoorden

Cito-toets E5 Oefenen

€ 67

Direct te gebruiken

Ruim 300 unieke oefeningen

Aandacht voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen

Volledige voorbereiding

Uitgebreid oefenboek

Gemaakt met leerkrachten

Inclusief antwoorden

Cito-toets M5 en E5 Combinatie

€ 117

Direct te gebruiken

Ruim 600 unieke oefeningen

Aandacht voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen

Volledige voorbereiding

Combinatie van M5 en E5 met alle opgaven

Gemaakt met leerkrachten

Ruim € 30 voordeel op fysiek boek

Inclusief antwoorden

Pricing Table Plugin