In groep 5 worden Cito-toetsen tweemaal per jaar afgenomen. De toetsen dienen om de ontwikkeling van de leerling als individu en de groep als geheel in kaart te brengen. In januari vindt op de meeste scholen de eerste toets plaats. Dit is de Midden-toets, afgekort tot M5. De Eindtoets (E5) vindt plaats in mei of juni, aan het einde van het schooljaar.

 

Wat doet de Cito-toets?

De toetsen van Cito zijn onafhankelijke meetinstrumenten die de resultaten van leerlingen in kaart brengen. Er wordt twee momenten getoetst en deze twee momenten worden met elkaar vergeleken. De M5-toets wordt vergeleken met de E4-toets en de M6-toets wordt weer naast de E5-toets gelegd.

Zo kunnen leerkrachten zien:

 • Of kinderen goed op niveau blijven;
 • De verwachte groei laten zien;
 • Op welk niveau voortgezet onderwijs een kind uit gaat stromen.

Cito-toetsen zijn heel anders dan methodetoetsen. Waar methodetoetsen de stof over korte tijd toetsen, toetst de Cito-toets de stof over een half jaar. De kans bestaat dan ook dat bij kinderen stof is weggezakt of niet voldoende is aangeleerd. De uitslag van de Cito-toets en een goede analyse kunnen de leerkracht dus veel informatie geven.

 

Voorbeeld:

Maurice heeft drie weken les gehad over breuken en krijgt hier een methodetoets over. Hij scoort een 8 en de juf vindt dat hij het goed gedaan heeft. Alleen het optellen van de breuken kost hem nog moeite en daar zal ze het volgende blok meer op gaan focussen.

Maurice krijgt in juni de E5-toets voor rekenen. Hij scoort een II. De meeste fouten maakt hij in het metrieke stelsel. Dat is niet gek, want het metrieke stelsel is twee blokken van rekenen niet aan bod geweest en kennelijk weggezakt. De breuken doet hij goed, maar heeft hij dan ook goed onderhouden het afgelopen half jaar.

 

De uitslag en analyse van de Cito-toets worden door de leerkracht, intern begeleider en directeur bekeken. Aan de hand van deze uitslagen wordt bepaald wat er met kinderen gebeurt

 • die achterblijven op de verwachte groei
 • die vooruitlopen op de verwachte groei

Voorbeeld Cito groei en achteruitgang

In deze grafieken is te zien dat Kim achterblijft in haar ontwikkeling ten opzichte van de norm (100 tijdens E4 en 120 tijdens M5). Dave loopt juist vooruit. Naar alle waarschijnlijkheid krijgt Kim meer instructie en begeleiding en zou Dave wat losser kunnen worden gelaten. Ook kan het zijn dat hij moeilijkere werkjes mag gaan proberen om uitgedaagd te worden.

 

Vaardigheidsscores en andere scores

In de Cito-toets komen veel scores terug. De belangrijkste daarvan zijn de vaardigheidsscores. Althans, voor de leerkrachten zijn deze belangrijk. Ouders kijken doorgaans alleen naar de Romeinse cijfers. Die geven immers de einduitslag van de toets.

De Romeinse cijfers lopen van I naar V, waarbij een I het hoogste cijfer is en een V het laagste.

Deze scores geven al een voorzichtige indicatie voor het vervolgonderwijs na groep 8. In onderstaand overzicht is een voorzichtige voorspelling te lezen:

 • Overwegend I-scores is vwo
 • Overwegend II-scores is havo
 • Overwegend III-scores is tl
 • Overwegend IV-scores is vmbo-kader
 • Overwegend V-scores is vmbo-basis

Het zal ouders dan ook opvallen wanneer een kind eerst een II scoorde en nu een IV. Dan is er een behoorlijke achteruitgang geweest. Andersom kan het ook zijn dat een leerling van IV naar II groeit. In dat geval is er sprake van een groei.

De vaardigheidsscores geven echter de beste uitslag. Hiermee kan een leerkracht zien of kinderen voldoende gegroeid zijn.

 

Voorbeeld:

Jessica scoorde op de E4 toets een III met vaardigheidsscore 89. Op de M5 toets scoort ze een II met de vaardigheidsscore 93. Dat is +4.

Meindert scoorde op de E4 toets een IV met vaardigheidsscore 78. Op de M5 toets scoort hij een III met vaardigheidsscore 88. Zijn groei is dus +10 en daarmee groeit hij meer dan Jessica.

 

Inhoud Cito-toetsen groep 5

De Cito-toetsen van groep 5 worden gedurende enkele dagen afgenomen. Het gaat om de volgende toetsen:

 • Rekenen
 • Spelling
 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Technisch lezen / AVI-lezen

 

Elk van deze toetsen bestaat uit meerdere delen. Zo zijn er drie delen van de rekentoets en wordt spelling gedurende twee momenten getoetst.

De Cito-toetsen M5 en E5 toetsen kinderen op alle vaardigheden van het afgelopen half jaar. Zo kun je denken aan rekenen tot en met 10.000, vermenigvuldigen, breuken en meten en meetkunde. Woordenschat zal ingaan op de woorden die kinderen moeten kennen Midden en Eind groep 5 en begrijpend lezen gaat over het bepalen van de doelen van de schrijver en de hoofdgedachte van een tekst.

Hieronder zie je enkele voorbeelden van opgaven uit de Cito-toetsen van groep 5:

Voorbeelden Cito-toets groep 5 rekenen

Voorbeelden Cito-toets groep 5 rekenen 2

Voorbeelden Cito-toets groep 5 begrijpend lezen

Voorbeelden Cito-toets groep 5 spelling

Verschil tussen M5 en E5

Is er een verschil tussen de toetsen M5 en E5? Het belangrijkste is om te weten dat de toetsen elkaar opvolgen. Er is dus een logische brug te slaan van de inhoud van de toetsen voor M5 naar de toetsen E5.

De toetsen E5 zijn iets lastiger dan de toetsen M5. Onder meer wordt er meer gevraagd op het gebied van rekenen en begrijpend lezen.

Voor een goed beeld van de inhoud van beide toetsen, lees je het beste onderstaande artikelen:

 

Voordelen van de Cito-toetsen in groep 5

De Cito-toetsen worden door de meeste scholen afgenomen in het kader van het leerlingvolgsysteem. Dat is niet zomaar. Er zitten veel voordelen aan het afnemen en interpreteren van Cito-toetsen in groep 5.

 • De Cito-toetsen geven een onafhankelijke uitslag en vormen een beeld van waar een leerling zich bevindt.
 • De uitslag van de Cito-toets kan door leerkrachten en schooldirecties worden vertaald als feedback. Waar scoort de klas goed op en wat behoeft meer aandacht?
 • De Cito-toetsen in groep 5 kunnen nog alle kanten op. Wie uitvalt kan nog bijgestuurd worden.
 • Scores vallen goed te analyseren, waardoor makkelijker ingezet kan worden op specifieke onderwijs- en leerbehoeften van kinderen.
 • Ouders weten waar hun kind sterk en minder sterk in is en kunnen hier beter in begeleiden.

 

Voorbereiding

Het blijkt dat veel kinderen het prettig vinden om meer op de Cito-toets van groep 5 te worden voorbereid. De toetsen verschillen namelijk nogal van de methodetoetsen. Het toetsmoment kan dan ook voor veel stress zorgen en resulteren in minder goede en relevante uitslagen. Tevens is zo te voorkomen dat kinderen fouten maken die ze eigenlijk niet hoeven te maken.

Er wordt in groep 5 heel wat van kinderen verwacht. Het vertalen van al die kennis naar één toets is een behoorlijke uitdaging.

De Cito-toets van groep 5 oefenen zorgt ervoor dat kinderen worden voorbereid en weten wat er van ze wordt verwacht. Oefenen kan dan ook voorkomen dat kinderen achteruitgaan in hun vaardigheidsscore.

Cito-toets Groep 5 Oefenboeken

 

Oefenen voor de Cito-toetsen van groep 5

Wil je optimaal en zeer compleet oefenen voor de Cito-toetsen in groep 5? Doe dat dan aan de hand van het uitgebreide oefenboek “Cito-toets groep 5 Oefenen”, zowel leverbaar als losse exemplaren als in een combinatie. Met deze boeken krijg je maar liefst 300 of 600 (combinatie) unieke oefeningen in huis die ook aan bod komen op de Cito M5 en Cito E5. De boeken zijn zowel digitaal als fysiek verkrijgbaar en makkelijk thuis te gebruiken. Uiteraard zijn antwoorden inbegrepen.

Cito-toets M5 Oefenen

€ 97

Ruim 300 unieke oefeningen

Aandacht voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen

Volledige voorbereiding

Uitgebreid oefenboek

Gemaakt met leerkrachten

Inclusief antwoorden

Cito-toets E5 Oefenen

€ 97

Ruim 300 unieke oefeningen

Aandacht voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen

Volledige voorbereiding

Uitgebreid oefenboek

Gemaakt met leerkrachten

Inclusief antwoorden

Cito-toets M5 en E5 Combinatie

€ 147

Ruim 600 unieke oefeningen

Aandacht voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen

Volledige voorbereiding

Combinatie van M5 en E5 met alle opgaven

Gemaakt met leerkrachten

Bijna € 50 voordeel

Inclusief antwoorden

Pricing Table Plugin

Cito-toets M5 Oefenen

€ 67

Direct te gebruiken

Ruim 300 unieke oefeningen

Aandacht voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen

Volledige voorbereiding

Uitgebreid oefenboek

Gemaakt met leerkrachten

Inclusief antwoorden

Cito-toets E5 Oefenen

€ 67

Direct te gebruiken

Ruim 300 unieke oefeningen

Aandacht voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen

Volledige voorbereiding

Uitgebreid oefenboek

Gemaakt met leerkrachten

Inclusief antwoorden

Cito-toets M5 en E5 Combinatie

€ 117

Direct te gebruiken

Ruim 600 unieke oefeningen

Aandacht voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen

Volledige voorbereiding

Combinatie van M5 en E5 met alle opgaven

Gemaakt met leerkrachten

Ruim € 30 voordeel op fysiek boek

Inclusief antwoorden

Pricing Table Plugin