Hoe leer je je kind leren?

Hoe leer je je kind leren?

Vanaf groep 5 wordt er veel meer aandacht besteed aan het leren van toetsen. Maar hoe kun je nu leren? Er wordt in het onderwijs steeds meer nadruk gelegd op het leren léren.

Leren leren maakt dat kinderen zich bewuster gaan bezighouden met hun leerproces. Gelukkig kun je daar als ouder goed bij helpen. Er zijn 5 principes die gebruikt worden om kinderen het leren eigen te maken. In dit artikel bespreken we deze 5 principes.

 

Wat is leren leren?

Leren leren maakt het dat kinderen zich bewust worden van het feit dát ze leren, van hetgeen wat ze leren, van de wijze waarop ze leren, van de reden waarom ze leren en wie zij zijn als leerder (waarom leren ze, wat drijft het feit dat ze leren, is het uit interesse of uit noodzaak dat ze leren, hoe gaan ze de kennis benutten of versterken, wat zijn sterke kanten van het leren en wat zijn valkuillen?). OP deze vragen geven de 5 principes antwoord.

 

Principe 1: Zelfregulatie

Onder zelfregulatie wordt de wijze verstaan waarop een leerling in interactie staat met zijn omgeving en hoe het zelfstandig en passend doelen en handelen weet te sturen in een omgeving die steeds verandert. Met andere woorden: hoe leer je van wat er om je heen gebeurt? Sla je zaken bewust of onbewust op en kun je ze aanroepen?

 

Principe 2: Metacognitie

Het vermogen om bewust te kunnen nadenken of je eigen denkproces wordt metacognitie genoemd. Het gaat diep, want het gaat over denken over denken. Gevolgen van deze vaardigheid zijn dat je vanuit een helikopterview naar jezelf en je leerproces kunt kijken, dat je meerdere standpunten in kunt nemen en dat je goed kunt analyseren en begrijpen.

 

Principe 3: Leerstrategieën

Er zijn strategieën die aan kunnen zetten om een leerdoel te bereiken. Cognitieve kennis, vaardigheden, organisatie en motivatie zijn allemaal onderdelen van deze leerstrategieën en stellen in staat om een plan van aanpak te maken, een tijdsindeling te maken en het juiste leermateriaal te verzorgen.

Ook heb je verwerkingsstrategieën (denk aan een mindmap of een overhoringsprogramma op de computer) om de opgedane kennis te verwerken en eigen te maken.

 

Principe 4: Leermeesters

De leermeesters zijn mensen in de omgeving met wie en van wie ene leerling kan leren. Dit zijn heus niet alleen de leerkrachten. Het zijn alle mensen in de omgeving van een kind die het leerproces kunnen ondersteunen, verrijken en versterken. Soms door een inspiratie te zijn, soms door het leren op te leggen.

In principe 4 worden leerlingen ook hun eigen leermeester en de leermeester voor medeleerlingen.

 

Principe 5: Een rijke leeromgeving

Hoe kun je beter leren dan in een rijke leeromgeving? Een rijke leeromgeving prikkelt en daagt uit om tot leren te komen. Deze leeromgeving kan overal zijn, ook thuis. In principe kan elke ruimte een leeromgeving zijn, als je die maar wil zien.

 

Meer weten?

Wil jij meer weten over het leren leren en je kind helpen om het leren beter eigen te maken? In het Handboek Leren Leren kun je veel informatie over dit onderwerp vinden.